ЧП ЕФС
phone
  • (067) 613-73-71
UA MarketЗапорожьеПриватне Підприємство «ЄФС»СтатьиСучасне обладнання фірми KREMLIN для фарбування деревини
Контакты

Сучасне обладнання фірми KREMLIN для фарбування деревини

У цій статті ми розглянемо основні види ручного фар­бувального обладнання які пропонує фірма KREMLIN. При виборі об­ладнання керуються його продуктивністю, ефективністю використання ЛФМ, ціною, якістю розпилення, кількістю використовуваного ЛФМ. При використанні дорогих високоякісних ЛФМ актуальним стає питан­ня ефективного їх використання тобто використання ефективного фарбувального обладнання. Очевидно що чим ефективніше обладнан­ня тим вищою є його ціна. Але треба пам'ятати що чим ефективніше обладнання тим більший економічний зиск від його використання. Розглянемо більш детально характеристики обладнання яке пропонує фірма KREMLINдля фарбування деревини. Таке обладнання можна розділити на три групи: пневматичні пістолети, AIRMIXустановки, електростатичні пістолети.

Сьогодні в Україні найчастіше засто­совують пневматичне розпилення. Це широко відомі фарбувальні пістолети з верхньою або нижньою чашкою, або пістолети з нижнім підведенням, на які фарба подається із фарбонагнітального бачка чи від насоса низького тиску. Перевагою цього методу є можливість одержання високоякісних покриттів за допомогою дешевого обладнання. До недоліків належать низька продуктив­ність, низька економічність і велике споживання стисненого повітря. Пнев­матичні пістолети фірми KREMLINсерії М22 діляться на дві групи: М22 НРА (HighPowerofAtomization) та М22 НТІ (HighTransferInnovation). Основні пара­метри пістолетів вказані в таблиці нижче. Найбільш часто вживані пісто­лети з верхньою чашкою, можуть мати діаметри продуктового сопла: 1,2; 1,3;1,4; 1,5; 1,8. Пістолети мають вбудова­ний в рукоятку регулятор вхідного тис­ку.

Наступна група обладнання - це AIRMIXсистеми фірми «KREMLIN». Це найбільш часто уживане обладнання для фарбування деревини в Європі. Технологія «AIRMIX»- це комбінація пневматичного й безповітряного роз­пилення. В «AIRMIX» розпилювальне повітря змішується з фарбою у фокусі її розпилення, що дає змогу одержати рівномірний якісний факел. Тиск мате­ріалу, який подається на пістолет, може бути нижчим 100 бар (30-200). Для одержання високопродуктивного фар­бування, аналогічного «AIRLESS» (до 3 л/хв), може використовуватися тиск до 200 бар, але при цьому отримуємо хо­рошу якість покриття. Коефіцієнт пе­ренесення ЛФМ «AIRMIX» - обладнан­ня сягає 86%. Підсумовуючи, можна стверджувати, що технологія «AIRMIX» практично забезпечує найефективні­ше використання фарбувального мате­ріалу серед не електростатичних тех­нологій при хорошій якості фарбування й високій продуктивності технологічно­го процесу. Також фірма «KREMLIN» виготовляє автоматичні «AIRMIX» - розпилювачі (їх ще називають фарбу­вальними головками), які встановлю­ють в автоматичних фарбувальних лініях і верстатах.

М22 НТІ

М22 НРА

Верхня чашка

Верхня чашка

Нижня чашка

Тип пневматичного сопла

Е5 К HVLP

ЕР 5

EN5

EN2

Максимальний тиск повітря, бар.

6

Робочий тиск повітря, бар

1,5-2,5

2-3

2-4

2-3

Споживання повітря, мЗ/ч

27,2 при 2 бар

20,2 при 2,5 бар

26,5 при 2,5 бар

20,2 при 2,5 бар

Об'єм чашки (л)

0,6

0,6

0,6

1,0

Вага без чашки (г)

680 г

680 г

680 г

680 г

Коефіцієнт переносу

76%±2%

74%±2%

65%±2%

62%±2%

Низька в'язкість

****

***

***

***

Середня в'язкість

****

****

****

****

Велика в'язкість

**

***

****

****

Сопла, голки, продуктовий контур Нержавіюча сталь

Стандартний комплект ручного «AIRMIX» - обладнання складається з насосу, фарбувального пістолету й двох шлангів. Насос може бути на візку або з настінним кріпленням. Робочий тиск ЛФМ при «AIRMIX»-фарбуванні - 30-200 бар залежно від моделі насосу. Фірма «KREMLIN» виготовляє низку

насосів різної продуктивності для руч­них установок й автоматичних ліній. Найпопулярнішими ручними установ­ками для фарбування дерева є комп­лекти обладнання на основі стандарт­них насосів 10.14 і 20.15. Компактний, із дуже низьким рівнем споживання повітря (3 м3/год), найдешевший насос 10.14 може працювати з найрізноманіт­нішими матеріалами для фарбування деревини й металу. Характерною осо­бливістю насоса 20.15 є його здатність розпилювати напіврідини - дуже густі матеріали в'язкістю до 7000 cps, на­приклад, популярні нині густі матеріа­ли на водній основі для покриття дерев'яних виробів. Ці насоси можуть замінити кілька видів обладнання, яке використовуються для розпилення ма­теріалів різної в'язкості.

До складу насосів «AIRMIX» входять два регулятори тиску - регулятор ро­бочого тиску, який подається на насос, і регулятор тиску розпилювального по­вітря, яке подається на пістолет.

Пістолети «AIRMIX» представлені двома моделями: «XCite» і «MVX». Піс­толет «XCite» є самою останньою роз­робкою фірми «KREMLIN» і надійшов у продаж в кінці 2009 року. Обидві моде­лі мають регулювання розміру факелу й вбудований фільтр ЛФМ. Витрата ЛФМ і параметри факелу визначають­ся змінним продуктовим соплом. Насо­си й пістолети призначені для роботи з матеріалами як на основі розчинників, так і на водній основі.

Тепер розглянемо електростатич­ний спосіб фарбування деревини. Ві­домо, що електростатичне фарбуван­ня є найефективнішим способом перенесення ЛФМ на фарбовану по­верхню. У загальному електростатич­не фарбування можна описати так: при розпиленні частинки фарби, виходячи через сопло пістолета, одержують електричний заряд завдяки вбудова­ному високовольтному генератору; далі рухаються по силових лініях елек­тромагнітного поля між соплом розпи­лювача й заземленою деталлю, рівно­мірно покриваючи її поверхню й забезпечуючи так званий "огортаючий ефект.

Переваги електростатичного роз­пилення:

1.  найкраща якість розпилення;

2.  підвищується передавальна ефективність, а це:

-  економія фарби;

-  зменшення викидів шкідливих ре­човин;

-  зменшення забруднення камери;

3.  хороша якість покриття:

-  рівномірне покриття й товщина;

4.  забезпечується відмінне покри­вання:

-  зменшується час фарбування;

-  потрібно менше розпилювачів;

Як результат - зниження вартості

фарбування й підвищення продуктив­ності фарбувального виробництва. При електростатичному фарбуванні дерева необхідно дотримуватися дея­ких вимог:

-  деревина повинна мати вологість не менш 8-10% для збереження необ­хідної провідності;

-  для притягання частинок фарби система підвішування деталей пови­нна забезпечувати безперервний кон­такт із «землею».


16 сентября 2013
© 2013 - 2018 Приватне Підприємство «ЄФС» | Пожаловаться на содержимое
Создать сайт бесплатно
Сайт создан на платформе UA MarketUA Market